Oosters penseelschilderen komt neer op het schilderen in de traditie van het Verre Oosten: China, Japan en Korea.

Ik heb mijn lessen in eerste instantie Oosters penseelschilderen genoemd. De gedachte daarachter is, dat de techniek vanuit China naar Japan gekomen is en in Japan verder verfijnd is door het Zen-Boeddhisme. Ik geef les in  de Oosterse techniek en het gedachtengoed van Sumi-e.

Het indelen van mijn eigen schilderingen in Chinese Penseelschildering, Sumi-e werk en werk dat er tussenin zit is soms een beetje arbitrair.