pruimenbloesem kalligrafie

MeiMei-FengShui

MeiMei-FengShui helpt je de energie in je huis en je leven te laten stromen.

Lees eerst meer over Qi, aan het eind van de tekst staat wat ik voor je kan betekenen.

“Alles is energie” en “alles heeft bewustzijn” zijn tegenwoordig uitspraken die veel mensen doen. Algemeen wordt aangenomen, ook wetenschappelijk, dat alles in het universum vibreert. Wij mensen, maar ook de dieren, reageren op die trillingen, soms bewust, maar ook heel vaak onbewust. Soms positief en soms negatief. Geluid in de vorm van radiogolven zijn trillingen die wij via de radio horen. Elektromagnetische golven geven tv-beelden, die wij kunnen zien. De kleuren hebben allemaal een andere soort trilling, waardoor ze op ons inwerken. Verder zijn er de weersveranderingen, de luchtdrukverschillen die mensen voelen: “ Volgens mij komt er storm” of “ het voelt alsof het gaat sneeuwen”. Niet iedereen is er even gevoelig voor.

Dat dit in wezen al duizenden jaren oude Taoïstische opvattingen zijn weten veel mensen niet. In het Chinese, Taoïstische wereldbeeld spreekt men over Qi (spreek uit Tsjie) , het beste te beschrijven als levensenergie, de energie die door alle bezielde materie stroomt, maar ook de kracht van de zon, de maan en de weersinvloeden. De kracht die ons mensen voortstuwt.

De negatieve kracht Yin en positieve kracht Yang zijn krachten die constant bezig zijn om energie te creëren, denk aan elektriciteit bijvoorbeeld. Ze zijn voortdurend in beweging en elk voor zich zijn ze bezig om zich meer te manifesteren als de andere. Het is echter niet zo zwart-wit zoals het wel eens in het Westen voorgesteld wordt, want Yin kan niet zonder Yang bestaan, denk aan het bekende Tai ji symbool. In het zwart zit al een stukje wit en omgekeerd: in yang zit al een aanzet tot yin. Er is voortdurend verandering, niets is statisch. Na dag (yang) komt nacht (yin). Yin en yang kun je niet beschrijven zonder naar de omstandigheden te kijken- iets is yin ten opzichte van yang. De koelkast van 7 graden in een kamer van 20 graden kunnen we yin (koud) noemen. Maar diezelfde koelkast wordt op de Noordpool yang (warm) t.o.v. de omgevingstemperatuur.

Yin en Yang veranderen in hun tegendeel als ze op hun extreems zijn. Bijvoorbeeld kan ijs brandwonden veroorzaken en van een zonnebrand ga je rillen. Er moet een balans zijn tussen yin en yang- dan is er balans, harmonie.

Zoals boven beschreven is Qi een blijvend spel van energie en zijn verschijningsvormen. Deze verschijningsvormen van Qi kunnen we door het spel van yin en yang in 5 veranderingsfasen vatten. Deze vijf veranderingsfasen, verschijningsvormen of elementen zijn: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Het Chinese denken is cyclisch, alles is met elkaar verbonden en aan veranderingen onderhevig, onder invloed van elkaar. Net als de seizoenen op elkaar volgen, zo volgen de 5 elementen op elkaar. Als alle elementen elkaar voeden, is er balans en stroomt de energie. Als bijvoorbeeld Vuur domineert (en dan kijk je naar de eigenschappen van Vuur: licht, warmte, vrolijkheid, maar ook agressie en oorlog) kan het zijn dat er teveel warmte is, waardoor het niet meer in balans is. Vrolijkheid lijkt positief, maar de uitdrukking: “je dood lachen” kan bij extreme vrolijkheid werkelijkheid worden. Er is ook nog een andere cyclus, hierbij wordt het element zodanig beïnvloed dat het nadelig of verzachtend is voor dat element.

De concepten van Yin en Yang en de 5 elementen (wu xing) liggen ook ten grondslag aan de leer van de Feng Shui, de leer van het in harmonie brengen van je leefomgeving.

De Qi moet vrij kunnen stromen, wordt hij geblokkeerd of gehinderd, is hij inactief = yin , dan voel je dat als doods, donker of muf in een huis. Als de energie te yang = te bewegelijk is creëert dat onrust of tocht.

Bewustzijn= Gedachten= Energie= Qi

Alles heeft bewustzijn, dat hebben we al gezien, ik wil dit graag uitleggen aan de hand van het Chinees penseelschilderen:

Een van de basisregels voor Chinese schilders was/is: Een schildering moet “ritmische vitaliteit” hebben. Mijnsinziens betekent dit: welke harmonische energietrilling = Qi heeft het geschilderde.

In mijn lessen penseelschilderen werken we met de Qi van jezelf en met de Qi van het te schilderen object. Als je de essentie van het object kunt verenigen met jouw Qi dan ontstaat er een kunstwerk dat ook die energie uitstraalt.

Je kunt je voorstellen dat een op deze manier gemaakt kunstwerk een meerwaarde krijgt voor degene die het gemaakt heeft, maar ook voor degene die er naar kijkt.

De energie is voelbaar. Deze kan yang zijn: actief, aansporend tot actie maar ook misschien agressief, als de maker op dat moment gevoelens van agressie of boosheid liet stromen. Hetzelfde geldt voor een kunstwerk waar de energie yin van is: het ademt rust uit en er spreekt zachtheid uit.

De energie van een kunstwerk heeft invloed op de ruimte waar het zich bevindt.

Opruimen en afstand doen van oude onaangename energieën.

Alle dingen hebben dus hun eigen energie, maar kunnen ook de energie van anderen overnemen. Als je zelf erg openstaat voor energie, dan is zelfs een feest met gezellige mensen soms al te veel. Je slurpt de kwaaltjes en narigheid van de anderen op of zij storten het over je uit. Resultaat: je voelt je uitgeput. Zo kunnen dus ook de spullen van andere mensen die in je huis komen voor energie-uitputting zorgen, zonder dat je je er van bewust bent.

Als je even teruggaat naar het werken met Qi in het schilderen, dan kun je je voorstellen dat een kunstwerk ook negatieve invloed op je kan hebben, zeker als dat kunstwerk een hele tijd in een onaangename ruimte heeft gehangen of van een onaangenaam persoon is geweest.

De Kracht van het symbool.

De symbolische waarde van het onderwerp kan je, bewust of onbewust raken. Volgens Carl Gustav Jung hebben we allemaal toegang tot een collectief bewustzijn, waar archetypen of symbolen te vinden zijn. Veel van deze symbolen zijn universeel, maar sommige symbolen worden per cultuur anders geduid. Zelfs per mens kan de duiding verschillen. Het hangt dus mede af van de perceptie van de persoon af, of een symbool invloed heeft.

De Feng Shui werkt ook met symbolen, denk in de eerste plaats aan de Vijf Elementen. Het Chinese en Japanse denken zit vol met symbolen. (Dit wordt binnenkort op deze site verder uitgewerkt). Wij in het Westen hebben een veel kariger symbolenboeket.

Goed geplaatste symbolen zorgen voor energie-ombuiging in een ruimte.

MeiMei-FengShui in de praktijk.

Je ziet dat de omgeving waarin je je beweegt en de objecten waarmee je je omringt, invloed hebben op je leven. Daarom is een FengShui-analyse van je huis een mogelijkheid om duidelijk te krijgen wat er in je leven speelt.

Nadat ik de analyse gemaakt heb kan ik aanwijzingen geven om dingen te verplaatsen, kleur of elementen toe te voegen of een kunstwerk/object uit te zoeken. Dit kan een kunstwerk zijn dat ik maak, in overleg en energetisch afgestemd op de plaats waar het komt te hangen. Wil je een advies over een kunstwerk dat je al hebt of wat je overweegt om aan te schaffen: Hierin kan ik je ook adviseren ten aanzien van de energie die het uitstraalt. Let wel: ik geef geen oordeel over mooi of lelijk, kunst of kitsch of prijs.

Een verandering in je huis zal een verandering opleveren in je leven.

Ik ondersteun je graag in deze ontwikkeling. Wil je meer weten? Bel of mail mij.

Mijn opleiding heb ik gevolgd bij Nina Elshof .