Wat is Feng Shui en hoe werkt het?

In het oude China werd voordat men een huis bouwde, gekeken naar de “Feng Shui” van een gebied. Feng Shui betekent letterlijk wind en water. Er werd gekeken wat de meest gunstige ligging voor het huis  in het landschap was. Men zocht bijvoorbeeld een plek met een berg, als rugdekking, aan de achterkant van het huis en een waterloop of meer aan de voorkant. De energiestromen in het landschap en door de aarde, drakenlijnen genoemd,  waren ook van belang. Het landschap  en de ligging van het huis hebben volgens de leer van de Feng Shui invloed op gezondheid, welvaart en geluk.

Dit  is  in Nederland niet uitvoerbaar. Ten eerste hebben we hier geen bergen en weinig heuvels en door de regelgeving zijn we zeer beperkt.

Echter: de harmonie en de  energiestroom ín een huis kunnen we wel beïnvloeden.

Daarbij wordt gekeken naar het vrij kunnen stromen van de energie, in China Qi (spreek uit: Tsjie) genoemd. Aan deze Qi kunnen kwaliteiten toegekend worden. Deze heten Yin en Yang. Yin staat voor het donker, stilstand, nacht, kou. Yang staat voor het licht, beweging, dag en warmte. Deze polariteit kunnen we doorvoeren in alles op aarde: mannelijk – vrouwelijk, droog -nat etc. Yang kan niet bestaan zonder yin. Er is voortdurend een wisselwerking tussen die twee. Daardoor heeft yang ook een klein beetje yin in zich, en omgekeerd. Yin en Yang zijn echter relatief. Je moet ze altijd in relatie tot elkaar en tot hun omgeving zien. Als Yin en Yang in evenwicht zijn is er harmonie. 

De Vijf Elementen (wu xing)

Deze verschijningsvormen van Qi kunnen we door het spel van yin en yang in 5 veranderingsfasen (wu xing) vatten.

De 5 elementenleer of de leer van de 5 veranderings-fasen is het fundament waarmee de Feng Shui adviseur werkt.

Deze vijf veranderingsfasen, verschijningsvormen of elementen zijn: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Het Chinese denken is cyclisch, alles is met elkaar verbonden en aan veranderingen onderhevig, onder invloed van elkaar. Net als de seizoenen op elkaar volgen, zo volgen de 5 elementen op elkaar. Als alle elementen elkaar voeden, is er balans en stroomt de energie. Als bijvoorbeeld Vuur domineert (en dan kijk je naar de eigenschappen van Vuur: licht, warmte, vrolijkheid, maar ook agressie en oorlog) kan het zijn dat er teveel warmte is, waardoor het niet meer in balans is. Vrolijkheid lijkt positief, maar de uitdrukking: “je dood lachen” kan bij extreme vrolijkheid werkelijkheid worden. Er is ook nog een andere cyclus, hierbij wordt het element zodanig beïnvloed dat het nadelig of verzachtend is voor dat element.

Deze 5 elementen beschrijven de veranderingsprocessen in de natuur. Ze staan symbool voor functies en eigenschappen die men in de natuur kan waarnemen. 

Hout: groeiend, buigzaam, geworteld, sterk

Vuur: droog, heet, opstijgend, bewegend

Aarde: vruchtbaar, voedend, voorwaarde voor groei

Metaal: snijdend, hard, geleidend

Water: nat, koel, dalend, stromend, meegaand.

Al deze elementen bevatten zowel Yin als Yang-aspecten. Alles in de natuur staat met elkaar in verbinding. Elk element heeft een relatie met de andere elementen. Zodoende kan het zijn dat, als in een huis een bepaald element sterk aanwezig is of juist helemaal afwezig is, de harmonie verstoord is. 

Door een scheppend element toe te voegen of een vernietigend element te verzachten kan de energie in het huis veranderd worden. 

De Ba Gua. 

De Ba Gua is een raster van negen hokjes dat bij een Feng Shui consult over de plattegrond van een huis gelegd wordt. Elk hokje staat voor een aspect van je leven. Zodoende geeft elke toestand (zowel energetisch als fysiek) van de betreffende kamer of deel van de kamer inzicht in het bijbehorende levensgebied. Met doelgerichte maatregelen kan elke zone geactiveerd worden en zo ook merkbaar invloed hebben op je leven.