Begrippenlijst

Ch’an Boeddhisme – De boeddhistische sekte Ch’an Tsung uit de 7e eeuw was een samengaan van boeddhistische en taoïstische ideeën. Deze monniken hebben hun leer naar Japan meegenomen en daar is het bekend onder de naam Zenboeddhisme. De Zenbeoefening: door intuïtie en meditatie zoeken naar het innerlijk en de ziel van de mens.

Chinees penseelschilderen – Schilderen volgens de methode die al eeuwenlang in China beoefend wordt en die aan de wieg stond van de Japanse en Koreaanse schilderkunst.

Confucianisme – Kong Fuzi leefde van 551 tot 479 v. Chr. (In de 16e eeuw latiniseerden jezuïeten paters zijn naam). Pas enkele eeuwen na zijn dood namen de heersers van de Han-dynastie zijn ideeën als uitgangspunt om te regeren. En zo hebben de ideeën van Confucius een grote invloed gekregen in de Chinese cultuur. Confucius was een voorstander van actieve deelname aan het leven. Plichtsbetrachting en ethiek waren volgens hem de weg naar harmonie. Onderwijs vond hij belangrijk. Hoge morele waarden waren belangrijk voor hem.

Feng Shui – Feng Shui betekent letterlijk wind en water. De Chinese leer van het in harmonie brengen van de leefomgeving. Dit op basis van de gedachte dat de Qi- levensenergie vrij moet kunnen stomen. De aarde heeft een eigen energie-systeem, dat de mens kan beïnvloeden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Een onderdeel van de Feng Shui is de Geomantiek- het zoeken van de beste plaats voor een huis of graf- daar waar de energiebanen van de aarde het meest gunstig zijn.In Hong Kong vragen grote maatschappijen nog steeds Feng Shui deskundigen om raad. Men kan met behulp van Feng Shui schadelijke invloeden binnen en om het huis weren of ombuigen. (zie boekenlijst)

Gongbi stijl – Stijl in de Chinese penseelschilderkunst die het object zeer gedetailleerd weergeeft.

Kalligrafie – Betekent letterlijk: schoonschrijven. In China wordt kalligraferen als een kunstvorm gezien. De karakters dragen niet alleen de taal van de gedachte over, maar ook, op een visuele manier, de artistieke schoonheid van die gedachte.

Oosters penseelschilderen Een door mij gebruikte term voor de cursus die ik geef: een combinatie van Chinees penseelschilderen en de gedachten van Sumi-e.

Qi – Spreek uit als tsjie. Ook soms geschreven als Chi betekent vitaliteit, levenskracht, universele levensenergie. Er zijn 3 soorten energie te onderscheiden: de kosmische energie, de aardse energie en de eigen energie. Voor de oude Chinezen bestond alles in de wereld niet alleen uit materie, maar ook uit Qi. Deze universele levenskracht kon in het leven op allerlei terreinen gebruikt worden. We vinden het begrip dan ook terug bij de Oosterse vechtsporten, bij de Chinese geneeskunst en ook in de schilderkunst. Het hele leven op de aarde wordt beheerst door energie. Pas als je geen energie meer hebt (burn-out) besef je wat je mist. Door te werken met de energie, die overal om ons heen en in ons is, kun je prachtige dingen bereiken. Op het gebied van ondersteuning van het zelfhelend vermogen in het menselijk lichaam, maar ook op het gebied van de scheppende kracht die nodig is om “jouw” kunstwerk te maken.

Sumi-e – Sumi betekent zwarte inkt en -e- is Japans voor schildering. Het is de penseelschilderkunst van Japan, door Zenmonniken uit China daar verspreidt.

Taoïsme – Het gedachtegoed dat er één onverdeeld kosmisch universum, een Eenheid zonder begin of einde, is. Alles is met elkaar verbonden, door een enkel ding en dat is Qi. Er is een voortdurende verandering en beweging. De taoïst probeert één te blijven met de kosmische energieën.

Xieyi stijl – Stijl in de Chinese penseelschilderkunst die de essentie van een object weergeeft.Een impressionistische,levendige stijl.

Yang – In China met Yin als tegenstellingenpaar gezien. Krachten die op elkaar inwerken en daardoor harmonie creëren. Oorspronkelijk de zuidzijde van de berg: warm; licht,droog. Ook: Activiteit, uitgaande energie,

Yin – In China met Yang als tegenstellingenpaar gezien. Krachten die op elkaar inwerken en daardoor harmonie creëren. Oorspronkelijk de noordzijde van de berg: koud, donker, vochtig Ook: passiviteit, naar binnengerichte energie.